تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران

بازاریابی ورزشی, مدیریت هواداران, فوتبال حرفه‌ای, تحلیل عاملی در دسته بندی علوم انسانی
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را
در صورت نیاز دانلود نمایید.

چکیدههدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به ماهیت پژوهش، کلیۀ مدیران عامل و هیئت­ مدیرۀ باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال (90 نفر)، کارشناسان فوتبال (150 نفر) و برخی از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های کشور (120 نفر) که با موضوع پژوهش آشنایی کافی داشتند، جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل می­ دادند. با استناد به جدول حجم نمونۀ مورگان، در گروه مدیران باشگاهی (63 نفر)، اعضای هیئت علمی دانشگاه (60 نفر) و کارشناسان فوتبال (98 نفر)، به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری اولیه بر اساس مطالعۀ مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش طراحی شد که پس از اظهار نظر 15 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان فوتبال، تعدیل شد. سپس، برای تعیین روایی سازه از روش آماری تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. مقدار معیار کایزر، مایر، الکین برای تعیین کفایت اندازۀ نمونه برابر 718/0 و سطح معنی­داری آزمون کرویت بارتلت برای بیان همبستگی بین متغیرها 001/0 بود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ …

 • رشد و تکامل حرکتی در طول عمر 135 ص

  ,رشد,و,تکامل,حرکتی,در,طول,عمر,135,صرشد,و,تکامل,حرکتی,در,طول,عمر, کاتلین,,م,,هی‌وود, رشد و تکامل حرکتی در طول عمر 135 ص در دسته بندی علوم پایه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به رشد و تکامل حرکتی در طول عمر 135 ص را که در دسته بندی علوم پایه قرار…

 • سولوشن ومسیر شارژ SAMSUNG A710FD CHARGING

  سولوشن ومسیر شارژSAMSUNG A710FD CHARGING SLOUTIONSAMSUNG A710FD USB SOLOUTION,, SAMSUNG A710FD CHARGING, در دسته بندی نرم افزار های آماده بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به سولوشن ومسیر شارژ SAMSUNG A710FD CHARGING را که در دسته بندی نرم افزار های…

 • مقاله درباره گیربکس اتوماتیک

  گیربکس اتوماتیک , مقاله درباره گیربکس اتوماتیک , تحقیق درباره گیربکس اتوماتیک , تحقیق درمورد گیربکس اتوماتیک , دانلود درباره گیربکس اتوما در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله درباره گیربکس اتوماتیک را…

 • مقاله درباره معاد شناسى

  معاد شناسی , مقاله درباره معاد شناسی , تحقیق درباره معاد شناسی , تحقیق درمورد معاد شناسی در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله درباره معاد شناسى را که در دسته بندی علوم انسانی…

 • تحقیق درمورد موتور XU7JPLZ و اجزاي آن

  دانلود موتور XU7JPLZ و اجزای آن,تحقیق موتور XU7JPLZ و اجزای آن,مقاله موتور XU7JPLZ و اجزای آن,موتور XU7JPLZ و اجزای آن در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درمورد موتور XU7JPLZ و اجزاي آن…

 • مقاله اصول و اهداف عدالت ترميمي

  مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی,دانلود مقاله ارشد حقوق جزا و جرم شناسی,پایان نامه ارشد حقوق جزا,مقاله جرم شناسی در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله اصول و اهداف عدالت ترميمي را که در…

 • دانلود فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش.

  ,تجربیات ,مدون ,آموزشی ,دوران خدمت ,ویژه ,ارتقا ,شغلی در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش. را…

 • تحقیق در مورد برسی آثار مواد مخدر بر بدن انسان

  ,برسی,آثار,مواد,مخدر,بر,بدن,انسانمقدمه,تحقیق در مورد برسی آثار مواد مخدر بر بدن انسان در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد برسی آثار مواد مخدر بر بدن انسان را که در دسته بندی عمومی و…

 • مقاله ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران

  مقاله ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران , تحقیق درباره ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله…

 • طرح توجیهی خدماتی چشم پزشکی

  طرح توجیهی خدماتی چشم پزشکی بینایی سنجی و فروش لوازم در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به طرح توجیهی خدماتی چشم پزشکی را که در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی قرار دارد…